Maple taffy, beaver tails & ice sculptures / Lizaki z syropu klonowego, ogony bobrze i rzeźby lodowe / メープルタフィー, ビーバーテール、氷像

Mapple taffies, beaver tails, WInterlude ice sculptures… Canada!

Lizaki z syropu klonowego robione w śniegu, placki w kształcie ogona bobra (bobrze ogony) & festiwal rzeźb lodowych Winterlude … Kanada!

メープルタフィー, ビーバーテール、氷像祭り。。。カナダ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12